ПОВТОРНИЙ АУКЦІОН методом зниження ціни лоту
Ціна, запропонована учасниками на аукціоні, може бути знижена не більш як на 10 відсотків початкової ціни продажу об'єкта аукціону.
Прийом заяв до 12.03.2018 року включно
вул. Перемоги, буд. 13
Україна, Полтавська область, 39600, м. Кременчук
Відомості про приміщення
Назва об’єкту: нежитлове приміщення загальною площею 7,6 кв.м. Коротка характеристика об’єкту: нежитлове приміщення – вбудоване приміщення на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.
Початкова вартість об’єкту для продажу на аукціоні: 58250,00 (п’ятдесят вісім тисяч двісті п’ятдесят) гривень без урахування ПДВ.
Сума застави (грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу) – 5825,00 (п’ять тисяч вісімсот двадцять п’ять) гривень без урахування ПДВ.
просп. Лесі Українки, буд. 14
Україна, Полтавська область, 39600, м. Кременчук
Відомості про приміщення
Назва об’єкту : нежитлове приміщення площею 7,2 кв.м. Коротка характеристика об’єкту: нежитлове приміщення – вбудоване приміщення на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.
Початкова вартість об’єкту для продажу на аукціоні: 43900,00 (сорок три тисячі дев’ятсот) гривень без урахування ПДВ.
Сума застави (грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу) – 4390,00 (чотири тисячі триста дев’яносто) гривень без урахування ПДВ.
вул. Івана Приходька, буд. 35
Україна, Полтавська область, 39600, м. Кременчук
Відомості про приміщення
Назва об’єкту: нежитлове приміщення площею 82,6 кв.м. Коротка характеристика об’єкту: нежитлове приміщення – вбудоване приміщення на першому поверсі триповерхового житлового будинку.
Початкова вартість об’єкту для продажу на аукціоні: 443500,00 (чотириста сорок три тисячі п’ятсот) гривень без урахування ПДВ.
Сума застави (грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу) –44350,00 (сорок чотири тисячі триста п`ятдесят) гривень без урахування ПДВ.
просп. Лесі Українки, буд. 71
Україна, Полтавська область, 39600, м. Кременчук
Відомості про приміщення
Назва об’єкту: нежитлове приміщення площею 9,1 кв.м. Коротка характеристика об’єкту нежитлове приміщення – вбудоване приміщення на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.
Початкова вартість об’єкту для продажу на аукціоні: 55500,00 (п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот) гривень без урахування ПДВ.
Сума застави (грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу) – 5550,00 (п`ять тисяч п’ятсот пятдесят) гривень без урахування ПДВ.
Об’єкти знаходяться на балансі комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства „Автозаводське”, код за ЄДРПОУ 25165297, адреса: 39600, м. Кременчук, вул. 1905 року, буд. 32.
Умови продажу об’єктів на аукціоні :
1. Платіжні засоби : грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
2. Покупець зобов’язаний внести оплату за придбаний об´єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. У разі несплати коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об´єкта. У разі порушення Покупцем строку оплати за Об’єкт приватизації чи строку перерахування податку на додану вартість, вказану у пунктах 2.1 та 2.2 Договору купівлі-продажу, він сплачує пеню з сум недоїмки, яка нараховується в розмірі 0,1 % не внесених коштів за кожний день прострочення платежів. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою та пенею протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.
3. В установлений договором купівлі-продажу термін прийняти Об’єкт приватизації.
4. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без збереження зобов’язань, на яких він був придбаний.
5. Після придбання Об’єкта його новий власник стає правонаступником прав і обов’язків приватизованого Об’єкта. «Покупець» зобов’язаний надавати „Продавцю” необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору. Не перешкоджати „Продавцю” у здійсненні контролю за виконанням умов договору.
6. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на цей об’єкт подає до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
7. Подальше відчуження та передача в заставу „Покупцем” об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням „Продавця” із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, невиконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором прав та обов’язків „Покупця” згідно з законодавством України. Відсутність погодження органом приватизації подальшого відчуження об´єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
8. Виконувати вимоги штабу цивільної оборони міста у відповідності з законодавством України про цивільну оборону та заходи мобілізаційної підготовки згідно з Законом України ''Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію''. Зберігати раніше визначені мобілізаційні завдання.
9. Погоджувати профіль використання Об’єкта.
10. Покупець сплачує продавцю вартість витрат за виготовлення технічної та правової документації об’єкта приватизації, оформлених згідно з чинним законодавством, послуг суб’єктів оціночної діяльності при здійсненні незалежної оцінки об’єкта приватизації, по рецензуванню звіту з оцінки майна та послуг, пов’язаних з організацією та проведенням аукціону.
11. Укласти окремі договори з експлуатуючими організаціями та організаціями, які надають послуги, на обслуговування та оплату послуг ( організації тепло-, водо-, газо-, енергопостачання та інші) після підписання акту прийому-передачі.
12. Утримувати Об’єкт та прилеглу територію у відповідності з вимогами санітарних та екологічних норм, проводити роботи з благоустрою цієї території.
13. Заміну та реконструкцію систем тепло-, водо-, газо- та енергопостачання проводити за згодою з експлуатуючими організаціями.
14. Обов’язково сплатити всі передбачені податки і збори, пов’язані з приватизацією, в порядку, визначеному законодавством України.
15. „Покупець” зобов’язаний здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу Об’єкта приватизації, згідно з чинним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. (реєстраційний внесок) та грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни продажу об’єкта приватизації (гарантійний внесок) вносяться на р/р 37324003001990 у ГУДКСУ в м. Кременчук в Полтавській області, МФО 831019, код 13946701, одержувач коштів – Управління міського майна Кременчуцької міської ради Полтавської області.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються відповідно до платіжного доручення на р/р 37324003001990 ГУДКСУ в м. Кременчук в Полтавській області, МФО 831019, код 13946701, одержувач коштів – Управління міського майна Кременчуцької міської ради Полтавської області.
У разі коли учасник або уповноважений ним представник не з'явився без поважних причин на аукціон та(або) зірвав його проведення, сплачений такою особою гарантійний внесок не повертається.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону чи договору купівлі-продажу або не з'явився без поважних причин для його підписання в зазначений чинним законодавством термін після затвердження протоколу, позбавляється права на подальшу участь у придбанні такого об'єкта аукціону. Сплачений такою особою гарантійний внесок не повертається.
Переможцю аукціону, який уклав договір купівлі-продажу, сума застави (гарантійний внесок) зараховується у встановленому законодавством порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації. Всім іншим учасникам аукціону сума застави повертається у 10-денний строк після закінчення аукціону на поточні рахунки, зазначені в поданих заявниками банківських довідках.
Реєстраційні внески учасникам аукціону не повертаються.
Ціна, запропонована учасниками на аукціоні, може бути знижена не більш як на 10 відсотків початкової ціни продажу об'єкта аукціону.
Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі відсутності учасників або наявності тільки одного учасника.
Вартість послуг, пов’язаних з організацією та проведенням аукціону, відшкодовується Продавцю: переможцем аукціону в повному обсязі; в випадку, коли аукціон визнано таким, що не відбувся.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: три робочих дні до початку аукціону.
Аукціон буде проведено через 20 календарних днів після дати виходу даної інформації в газеті „Вісник Кременчука” за адресою: м. Кременчук, вул. Миколи Залудяка, буд. 14. Дата та час проведення аукціону будуть повідомлені додатково.
Ознайомитись з об’єктом можна за його адресою.
Служба з організації та проведення аукціону (Управління міського майна Кременчуцької міської ради Полтавської області) знаходиться за адресою : 39600, м. Кременчук, пл. Перемоги, 2. Для одержання додаткової інформації та подання заяви на участь в аукціоні необхідно звертатись до Управління міського майна Кременчуцької міської ради Полтавської області за тел. 3-60-79 або відповідно до регламенту роботи в каб. 508, 509 (п’ятий поверх) з 8-00 до 12-00 і з 13-00 до 17-15 (п’ятниця – до 16-00).